ویدئو های تخصصی جراحی عمومی

“برای بهتر دیده شدن فیلمها از مرورگر‌فایر فاکس و‌گوگل کروم‌ استفاده شود. همچنین برخی دستگاه ممکن است نیاز به بروز رسانی داشته باشند.”

General Surgery

Glubran 2 as an adhesive in hernioplasty (Lichtenstein technique) applied with Dispensing Tip positioned on the syringe

Two examples of Glubran 2 application through its dispensing tip as sealant for intestinal anastomosis