اسپری تروماستم اس (Traumastem S Dry)

, , , , , , , , , , , , , , , , ,
فرم اسپری تروماستم به شکل پودر خشک است ، استفاده از آن راحت ، سریع ، آسان و کاملا بدون درد است . تروماستم اس برای کنترل خونریزی و کمک به ترمیم در آسیب های کوچک پوست مثل خراشیدگی ها و بریدگی های کوچک پوست مناسب است.

پودر تروماستم پی (Traumastem P)

, , , , , , , , , , , , , , , , ,
فرم پودری تروماستم است با ساختار نمک هیدروژن کلسیم اکسید سلولزی . از فرم پودری می توان در منزل ، محیط کار ، مکان های ورزشی ، کیف کمک های اولیه ، سفر ، برای بچه ها و بالغین و همچنین در جراحی های لاپاروسکوپی و توراکوسکوپی استفاده کرد.
parsandarman_header_bioster_traumastem_taf
parsandarman_header_gem_dispensing_tip
parsandarman_header_gem_drop_control_device
parsandarman_header_catheter_for_laparoscopy
parsandarman_header_gem_spray_device
parsandarman_header_gem_glubran_tiss