parsandarman_header_gem_glubran_2

GLUBRAN 2

, , , , , , , , , , , , , , ,
GLUBRAN 2 چسب جراحی مایع است که در جراحی ها علاوه بر قابلیت چسبانندگی عالی ( Adhesion) ، به عنوان مستحکم کننده محل دوخت بافت ( Reinforcement ) ، جلوگیری از نشت مایع هوا از محل جراحی (Sealing ) و کنترل کننده خونریزی (Heamostatic Agent) کاربرد دارد.

فرم دندانی تروماستم دنت (Traumastem Dent)

,
تروماستم دنت جهت توقف خونریزی پس از خارج کردن دندان و اعمال جراحی دهان و دندان طراحی شده است . به نحوی که پس از خروج دندان ، تروماستم دنت با شکل مشابه دندان در محل قرار می گیرد و بلافاصله شروع به کنترل خونریزی کرده و ظرف کم تر از 2 دقیقه خونریزی به طور کامل متوقف می گردد.

اسپری تروماستم اس (Traumastem S Dry)

, , , , , , , , , , , , , , , , ,
فرم اسپری تروماستم به شکل پودر خشک است ، استفاده از آن راحت ، سریع ، آسان و کاملا بدون درد است . تروماستم اس برای کنترل خونریزی و کمک به ترمیم در آسیب های کوچک پوست مثل خراشیدگی ها و بریدگی های کوچک پوست مناسب است.

پودر تروماستم پی (Traumastem P)

, , , , , , , , , , , , , , , , ,
فرم پودری تروماستم است با ساختار نمک هیدروژن کلسیم اکسید سلولزی . از فرم پودری می توان در منزل ، محیط کار ، مکان های ورزشی ، کیف کمک های اولیه ، سفر ، برای بچه ها و بالغین و همچنین در جراحی های لاپاروسکوپی و توراکوسکوپی استفاده کرد.
parsandarman_header_bioster_traumastem_taf
parsandarman_header_gem_glubran_tiss