تروماستم تاف ایمپلا (Traumastem Taf Impla)

 

 

 

تروماستم تاف ایمپلا (Traumastem Taf Impla)
تروماستم تاف ایمپلا ، رتیکولوم ( بافت شبکه ای ) قابل جذب با کارایی بسیار بالا در استوماتوسرجری می باشد.
خاصیت هموستاز سریع و مؤثر به همراه خاصیت مقاومت مکانیکی ایده آل آن باعث می شود که بافت شبکه ای به اندازه ی کافی محکم شده و به لایه موکوسی ، چسبندگی قوی ایجاد کند. در نقص های کوچک و متوسط یک لایه تروماستم تاف ایمپلا کافی است و در نقص های بزرگ می توان لایه بعدی را نیز استفاده کرد.
به علت شکل پذیری فوق العاده راحت و استفاده آسان در Sinus Lift Procedure نیز کاربرد دارد.
در مورد توقف خونریزی های شریانی تروماستم تاف ایمپلا توصیه نمی گردد.
کاربرد آن در استوماتولوژی ، جراحی سینوس لیفت و جراحی های ماگزیلوفاشیال می باشد.