هشتمین کنگره SISAV در رم در سالن والریو نوبیلی بیمارستان Bambin Gesù درتاریخ  ۹ ، ۱۰ و ۱۱ سپتامبر  برگزار گردید ،کمپانی جم به همراه  گروه Essedue در این کنگره حضور یافت .

این رویداد که به ناهنجاری های عروقی اختصاص داده شده بود ، سخنرانان ملی و متخصصان بین المللی در رشته های مختلف حضور  یافتند تا تجربیات خود را به اشتراک بگذارند و در مورد موضوعات مورد بحث به اجماع  برسند.

برای اطلاعات بیشتر  ، لطفاً جهت کسب اطلاعات بیشتر به  https://www.sisav.eu/eventi/congressi-nazionali/viii-sisav-international- congress/ مراجعه کنید.