مفتخریم به اطلاع  برسانیم  مورخ  ۲۳ و ۲۴ سپتامبر ، سیمین گنگره SICE “Next Generation” Congress در پالرمو ،در  محل ساختمان ۱۹ پردیس دانشگاه برگزار می گردد.

و در این رویداد مهم  کمپانی  GEM با برگزار  کارگاهی مهم تحت عنوان:

 The versatility of Glubran 2 surgical sealant in minimally invasive surgery: Comparing experiences

ساعت ۱۱٫۳۰ صبح روز جمعه ۲۴ سپتامبر حضور خواهد یافت

برنامه سخنرانی :

  • Dr. Fabio Cesare Campanile – Bariatric Surgery – The closure of the Petersen space
  • Drs. Rossana Berta – Wall Surgery – Atraumatic fixation in incisional hernia: a new method
  • Dr. Pietro Coletta – Wall Surgery – Robotic inguinal hernia with Glutack
  • Dr. Gennaro Martines – Colorectal Surgery – The sealing of the low colorectal anastomosis to prevent fistulization: preliminary results
  • Dr. Gennaro Nasti – General Surgery – Not only prevention but also solution of the fistula?
  • Questions and Discussion

برای اطلاع بیشتر از  برنامه کنگره لطفا  کلیک کنید.