فرم دندانی تروماستم دنت (Traumastem Dent)

تروماستم دنت فرم پودری و فشرده شده تروماستم به شکل مخروطی ( شبیه ریشه دندان ) است .

تروماستم دنت جهت توقف خونریزی پس از خارج کردن دندان و اعمال جراحی دهان و دندان طراحی شده است . به نحوی که پس از خروج دندان ، تروماستم دنت با شکل مشابه دندان در محل قرار می گیرد و بلافاصله شروع به کنترل خونریزی کرده و ظرف کم تر از ۲ دقیقه خونریزی به طور کامل متوقف می گردد.

پس از ۷۲-۴۸ ساعت پس از استفاده نیز کاملا جذب بدن می گردد.

پارسان_درمان_parsandarman_parsan_darman_فرم دندانی تروماستم دنت (Traumastem Dent)