پد تروماستم مخصوص ترمیم زخم های حاد و مزمن (Traumastem Biodress)

 

 

 

پد تروماستم مخصوص ترمیم زخم های حاد و مزمن (Traumastem Biodress)
پد منحصر به فرد برگرفته از طبیعت جهت زخم های حاد و مزمن .
پد تروماستم بایودرس اولین اکسید سلولز در جهان می باشد که به منظور درمان و ترمیم زخم های حاد و مزمن ابداع گردید.
این کالا به طور محسوسی روند ترمیم زخم را به خصوص در مورد گرانولاسیون و اپیتلیزاسیون تسریع می کند.
رده تروماستم بایودرس ( بایودرس ، بایودرس کامفورت و بایودرس دیس اینفکت ) برگرفته از پنبه فرآوری شده و به صورت اکسید سلولز می باشند که با چندین مکانیسم جهت درمان زخم های حاد و مزمن به کار می روند.
به علت تاثیرگذاری در پروسه بیوشیمی و متابولیک زخم ، در شروع پروسه ترمیم زخم و تسریع آن بسیار مؤثر عمل می کند.
تروماستم های بایودرس به طور محسوسی گرانولاسیون و اپیتلیزاسیون را در زخم موجب می گردند.
علاوه بر آن ها کاهش قابل ملاحظه درد ، غیرفعال کردن پروتئاز و خاصیت آنتی باکتریال تروماستم های بایودرس ، محیط زخم را نیز مرطوب نگه می دارد که روند ترمیم زخم را سرعت می بخشد.

 

تروماستم های بایودرس کاملا باز جذب شده و سازگار با بدن می باشند و هیچ گونه عوارض جانبی ندارند.
در دامپزشکی نیز می توان از این کالا سود برد.
تروماستم بایودرس Traumastem Biodress به طور قابل ملاحظه ای درد را کاهش می دهد ، آنزیم متالوپروتئیناز را غیرفعال کرده و خاصیت آنتی باکتریال دارد .
با توجه به مشخصات تروماستم بایودرس ، می توان از آن در زخم هایی با ترشح کم ، متوسط و حتی زیاد ، زخم های عفونی و سخت بهبود یابنده استفاده کرد.
به طور کامل توسط بدن جذب می گردد و به راحتی قابل استفاده می باشد.
به خاطر ماهیت طبیعی بودن و برگرفته شدن از طبیعت کاملا توسط بدن پذیرفته می شود.
در دامپزشکی نیز می توان از این کالا سود برد.
اندیکاسیون ها : زخم های مزمن : Venous Ulcers , Decubitus
زخم های حاد : سوختگی و جراحات .
از این کالا در زخم های خشک و نکروتیک نباید استفاده کرد.