مشخصات :

گلوتک یک تجهیز پزشکی کلاس IIa می باشد . گلوتک ابزاری کاربر پسند برای تثبیت مش فتق در جراحی های آتروماتیک لاپارسکوپی می باشد که استفاده از گلوبرن ۲ (NCBA+MS) را به صورت قطره های منظم (۰٫۰۱۲۵ml  در قطره،۱۲٫۵ mg ) در جراحی لاپارسکوپی میسر می سازد . عمدتا برای استفاده گلوبرن۲ در تثبیت آتروماتیک پروتزها در عمل های پلاستیک فتق ولاپاروسل استفاده می شود. گلوتک گلوبرن ۲  را با هر بار فشردن ماشه به طور دقیق و منظم منتقل می کند و هدف آن به حداقل رساندن عوارض ناشی از جراحی، کاهش درد احتمالی مرتبط با استفاده از استپل و تکس ، کاهش هزینه های درمانی است.

گلوتک ابزاری استریل،فاقد لاتکس، یک بار مصرف است که از اجزاء زیر تشکیل شده است:

 • هندپیس
 • کاتتر سخت و انعطاف ناپذیر
 • کارتریج بارگذاری گلوبرن ۲
 • انتهای مفصلی و قابل تنظیم ، ۰ تا ۹۰ درجه ،مجهز به Tip ضد چسب و ضد انسداد

دستورالعمل مونتاژ و استفاده

براي اطمينان از عملکرد دقيق  گلوتک ،دستگاه بايد به درستي آماده و فعال شود.

 1. ابتدا اجزائ گلوتک را از جعبه خارج نموده و بروي ميز کار قرار دهيد:

کاتتر،هندپيس، کارتريج، سري انتقال و يک ويال يک بار مصرف از چسب جراحي گلوبرن ۲

 1. ابتدا ويال يک بار مصرف گلوبرن ۲ را باز کنيد. سري انتقال را روي ويال قرارداده و آن را نزديک ناحيه گردن محکم کنيد. با اعمال فشارلازم اجازه دهيد تا سري متصل شود.

هشدار:به بخش انتهايي ويال يکبار مصرف فشار وارد نکنيد تا محتواي ويال به بيرون نشت نکند.

 1. کارتريج پلاستيکي شفاف را در يک موقعيت ايستاده ( فلش سياه رو به بالا) نگهداريد.سري انتقال را به داخل دهانه کوچک وارد وکارتريج را به آرامي با فشار دادن دقيق ويال يک بار مصرف پرکنيد.تاجايي که سطح چسب گلوبرن ۲ به خظ سياه برسد.زماني که پرکردن کارتريج تکميل شد آن را از نظر عدم وجود حباب هوا بررسي کنيد.
 1. کارتريج را به قسمت پشت دهانه کاتتر ،محفظه جايگذاري ، الصاق کنيد تا جايي که با صفحه انتهايي محفظه تماس بايد. وقتي الصاق کامل انجام گرفت کارتريج را۹۰ درجه برخلاف عقربه هاي ساعت بچرخانيد تاجايي که صداي کليک را بشنويد.
 2. هندپيس را در دست چپ و کاتتر را در دست راست نگاه داشته ،پايه قلاب (قسمت پلاستيکي سبز رنگ داراي باله) را با استفاده از باله عمود بر به داخل هندپيس متصل کنيد.اطمينان يابيد که نشانه ها به سمت بالا باشند.
 3. محفظه را۹۰ درجه برخلاف عقربه ساعت تا انتها بچرخانيد با شنيده شدن صداي کليک ، کاتتر به درستي الحاق شده و فقل مکانيسم ماشه به طور خودکار باز مي شود.
 4. جهت آماده سازي دستگاه براي استفاده با ۲ الي ۳ بار فشردن آرام ماشه چسب را آزاد کنيد.
 5. در داخل حفره شکمي ، در مواردي که نياز است ، مي توانيد انتهاي مفصلي را در شيار گيره جراحي قرار داده آن را به سمت بالا از ۰ تا ۹۰ درجه  تغيير جهت دهيد . براي خروج از طريق  Troca  اقدام کنيد و انتهاي مفصلي را به موقعيت خطي باز گردانيد.
 6. در داخل حفره شکمی نوک سبز قرار گرفته در انتهای ابزار را با گیره جراحی نگاه ندارید

ویدئو نحوه منتاژ و استفاده گلوتک