حضور کمپانی GEM Srl در عرب هلث ۲۰۲۱

نمایشگاه عرب هلث بزرگترین نمایشگاه و کنگره در خاورمیانه و دومین نمایشگاه بزرگ پزشکی در جهان است. با توجه به این امر که در این نمایشگاه فعالان بزرگ در عرصه پزشکی و تجهیزات مربوط به آن از کشورهای مختلف حضور پیدا می کنند و در یک فضای تجاری و آموزشی به ارائه طیف گسترده ای از محصولات و خدمات در یک فضای تجاری و آموزشی می پردازند. برگزاری مجدد این رویداد مهم پس از پاندمی کرونا بسیار شگفت انگیز و موفقیت آمیزبوده است.
حضور کمپانی GEM Srl در Arab Health 2021 یک نشانه قوی جهت سرآغازی دو باره بود و استقبال مشتریان قدیمی و کسب ارتباطات جدید دست آوردهای بسیارمثبت را به همراه داشته است